หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และ ข้อควรระวังการปฏิบัติพิธีการศุลกากร e-Export ในปี 2010 ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบปฏิบัติด้านพิธีการศุลกากรและกฎหมายเป็นอย่างดี เพื่อให้การผ่านพิธีการศุลกากรและการดำเนินการเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและป้องกันความเสียหายจากความผิดพลาดในการเสียภาษี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเสียภาษี และพิธีการศุลกากรส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Export) แบบใหม่ ตลอดจนแนวทางการใช้สิทธิพิเศ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,e-Export,พิธีการศุลกากร,สิทธิประโยชน์ศุลกากร,การค้าระหว่างประเทศ
ระยะเวลา: วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1