หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ศิลปะ , หัวหน้างาน, ผู้จัดการ ,ผู้บริหาร
ระยะเวลา: พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552
ทำไม? ทุกคนต้องเรียน The Super Manager: ด้วยเหตุผลง่าย ๆ ของผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ทั้งที่กำลังอยู่ในกลุ่มผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่แล้วและผู้ที่กำลังเข้าสู่การเป็นผู้บริหาร การเรียน The Super MANAGER เป็นการเรียนในระยะเวลาสั้น ๆ แต่เข้มข้นด้วยเนื้อหา สำหรับผู้ที่มุ่งเน้นจะพัฒนาตนเอง และสามารถนำไปใช้ได้ในทันที ทั้งในแง่ของการบริหาร และวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือทบทวนในหลักปฏิบัติที่เคยทำมา อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยน แนวคิด ความรู้ และประสบ การ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา ,ผู้จัดการ,อัจฉริยะ,manager,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: จันทร์ที่ 16 - อังคารที่ 17 มีนาคม 2552, 09.00 - 16.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1