หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
การบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) คลังสินค้าเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากอีกหน่วยหนึ่งในกิจกรรมของกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดี ถูกต้องและเหมาะสม ไม่เพียงแต่ช่วยให้สินค้าอยู่ในสภาพที่ดีง่ายต่อการจัดเก็บและดูแลเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินการลดลง และเวลาในการตอบสนองลูกค้าสูงขึ้น สินค้าถึงมือลูกค้าในวัน เวลา จำนวน และสภาพที่ลูกค้าพึงพอใจ โดยคลังสินค้าที่ดีจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้รวด   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  บริหารจัดการคลังสินค้า,Warehouse Management, อบรมการจัดการคลังสินค้า, อบรมบริหารคลังสินค้า, อบรมคลังสินค้า
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1