หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หนึ่งในบทบาทสำคัญของผู้บริหารทุกระดับ คือ "การประเมินผลงานและการแจ้งผลการประเมิน" รวมถึง "การให้คำปรึกษาแนะนำและให้ Feedback ทีมงาน" เพื่อให้ทีมรับทราบถึงจุดเด่นและข้อจำกัดของการทำงานที่ผ่านมา และร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้การทำงานในปีถัดไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง "ผลงานที่เกิดขึ้นจริง" กับ "ผลงานมาตรฐานที่กำหนดไว้" ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการระบุว่า...ลูกน้องแต่ละคนมีผลงานดีก   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ที่ปรึกษา การพัฒนาผลงาน การประเมินผลงาน
ระยะเวลา: 24 พฤศจิกายน 2552 , เวลา 9.00 - 16.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1