หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ทัศนคติเชิงบวกเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในการทำงาน หรือการใช้ชีวิต เพราะความคิด หรือทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรม หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบแนวทางในการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อตนเอง การทำงานและองค์กร มองภาพการทำงานในเชิงบวก และพร้อมที่จะฝ่าฟันทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง พร้อมทั้งมีความสุขกับการทำงาน และการใช้ชีวิตส่วนตัว หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: คุณค่าชีวิตกับการทำงาน - 4 ปัญหา Classic - ว   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ทัศนคติ ,การทำงาน ,องค์กร ,การคิด ,กฎแห่งความสำเร็จ ,เชิงบวก ,เชิงลบ
ระยะเวลา: พุธที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1