หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(Rules of Origin ) ผู้ประกอบการมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการกำหนดถิ่นกำเนิดสินค้าของสินค้าที่ผลิตและส่งออกไปขาย เนื่องจากภายในปี 2555 อาเซียนจะมีการนำระบบ Self Certification(ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าโดยผู้ส่งออก) ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องมีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานราชการ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าดังกล่าวส่วนใหญ่จะให้รับรองลงใน Invoice แทนการรับรองในใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของทางราชการ    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  rules of origin,ถิ่นกำเนิด,ถิ่นกำเนิดสินค้า,Rules of Origin,ภาษีศุลกากร,สิทธิทางศุลกากร,ศุลกากร
ระยะเวลา: วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2552
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1