หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
วัถตุประสงค์ : เอ็มแอนด์อีขอนำเสนอหลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและติดตั้งรวมทั้งดัดแปลงระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ฉบับล่าสุด) อันจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและควบคุมการติดตั้งตลอดจนผู้ตรวจ สอบระบบไฟฟ้าเกิดความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติ ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง หลักการและเหตุผล : ระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคารเป็นระบบที่มีความใกล้ชิดกับผู้ใช้อาคารมากที่สุด เนื่องจากทุกอาคารจะต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งการออกแบบและติดตั้งระบบ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , ระบบไฟฟ้า,ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ระยะเวลา: 10 - 11 มิถุนายน 2552
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1