หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หัวข้อข่าว : งานสัมมนาพิเศษ “สวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจด้วยกลยุทธ์ญี่ปุ่น” งานการสัมมนา “สวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจด้วยกลยุทธ์ญี่ปุ่น” ในโครงการ การพัฒนากลไกและเครือข่าย ในการเข้าถึงตลาดญี่ปุ่น เนื่องจากเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ต้องอาศัยการเตรียมพร้อมเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อีกทั้งภาวะการแข่งขันในตลาดโลกค่อนข้างสูง ดังนั้นความจำเป็นในด้านคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อเตรียมคว   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  สัมนา,ญี่ปุ่น,กลยุทธ
ระยะเวลา:
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1