หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ประโยชน์ที่จะได้รับ 1.การเลือกวิธีการจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสมกับวิธีการจัดเก็บ เมื่อใดจะเก็บเป็น”กระดาษ” และเมื่อใดควรจะเก็บเป็นไฟล์ 2.วิธีการดูแลเอกสารที่จัดเก็บให้หาได้ง่าย ลดเวลาการทำงานที่สูญเสียไปกับการ”หาเอกสารไม่เจอ” หรือ เจอแล้วแต่ไม่แน่ใจว่า Update หรือไม่ 3.หลักในการเก็บ และทำลายเอกสาร เพื่อไม่ให้มีปัญหา “ขยะล้น” หรือไม่มีที่เก็บ หรือเก็บเอกสารที่ไม่เป็นประโยชน์ไว้มากจนหาเอกสารไม่พบ 4.การเก็บ Email และเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์บนอินเตอร์เน็ตให้เป็นระเบียบ หาง่ายและใช้ประโยชน์ได้เต   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การจัดเก็บเอกสาร
ระยะเวลา: 11 มิถุนายน 2556
จาการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว เนื่องมาจาก ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่บริหารและจัดเก็บเอกสารส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในหลักการบริหารและการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง การจัดเก็บจึงถือตามประสบการณ์ ความเข้าใจและความสะดวกของแต่ละคนเป็นหลัก ขาดระบบการจัดเก็บที่จะช่วยค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว และขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุม และยิ่งหากหน่วยงานได้ขยายมากขึ้น ทำให้เอกสารเพิ่มขึ้นการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ สลับซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาในการจัดเก็บดังกล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรง ขา   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา,อบรม,จัดเก็บเอกสาร
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552, 9.00 - 16.00
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1