หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ภาษาจีนเบื้องต้น ผู้สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ คุณกนกนิล หรือ คุณจิราภรณ์ งานบริการวิชาการ (ชั้น 2) อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ โทร.0-7428-6674 หรือ 0-7428-6655 ภายในโทร. 6674 หรือ 6655 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.(พักเที่ยง 12.00-13.00 น.) เปิดรับสมัครด่วน!! หมดเขต 30 เมษายน 2552    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , ภาษา,จีน, อบรม
ระยะเวลา: 12 - 25 พฤษภาคม 2552 (อบรมวันจันทร์ - ศุกร์) 10.00 - 12.00 น. (รวม 20 ชั่วโมง)
หลักการและเหตุผล การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งมีผลให้เกิดความสูญเสียของหน่วยงานมากบ้างน้อยบ้างตามแต่เหตุการณ์ ทั้ง ด้านบุคลากร ความเสียหายของทรัพย์สิน ตลอดจนผลกระทบถึงกระบวนการผลิต ดังนั้นการที่หน่วยงานใดจัดให้ มีระบบการค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์รองรับเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะ สามารถค้นหาสาเหตุที่แม้จริงของปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สามารถขยายผลจนถึงการป้องกันและควบคุมความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , อุบัติเหตุ,างแผน, ระบบการรายงาน
ระยะเวลา: เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552
ISO 9001:2008 Winning business opportunities in the current market วันพุธที่ 8 เม.ย. ณ ไบเทค (เวลา 13.00-17.00 น.) สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 286 3220 อีเมล์ infothai@bsigroup.com www.bsithailand.com    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , ISO ,ธุรกิจ
ระยะเวลา: พุธที่ 8 เม.ย. 52
BSI จัดสัมมนาฟรี - OHSAS BSI จัดสัมมนาฟรี OHSAS 18001 Safety Law Occupational Health and Safety วันศุกร์ที่ 20 มี.ค. ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา (เวลา 13.00-17.00 น.) สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 286 3220 อีเมล์ infothai@bsigroup.com www.bsithailand.com    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , ความปลอดภัย,ISO,กฎหมาย
ระยะเวลา: ศุกร์ที่ 20 มี.ค. 52
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล" ทั้งนี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยเปิดรับบุคคลทั่วไป และผู้สนใจเข้ารับการอบรมฟรี ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6344 หรือ www.eng.chula.ac.th คลิกมาที่ เปิดโลกลานเกียร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 022186344 นาฏยา หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบวิธีกา   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , เทคโนโลยี,ไบโอดีเซล, อบรม
ระยะเวลา: วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 , 8.30 - 12.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1 2 3 4 5 6