หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ถ้ากล่าวถึงงานธุรการแล้ว คงมีหลายคนที่ไม่ให้ความสำคัญและมองว่างานธุรการส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ซ้ำซาก จำเจ บางคน มองว่างานธุรการจะทำให้งานของตนเกิดความล่าช้า และมีระเบียบ ขั้นตอนมาก อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับ บริษัท ถ้าเทียบกับฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะแท้จริงแล้วงานธุรการเป็นงานที่มีความสำคัญมาก ซึ่งจะเห็นได้ จากที่ทุกบริษัทจะต้องมีฝ่ายธุรการคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ (Support) การทำงาน จัดการเรื่องอุปกรณ์สำนักงาน ดูแลเรื่องการ เบิกจ่ายพัสดุ    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา ,งานธุรการ,การบริหารงาน,ระบบงาน,การจัดระเบียบงาน
ระยะเวลา: รุ่นที่ 1 วันที่ 9 เมษายน 2552,รุ่นที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2552,รุ่นที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552, 08.30 - 16.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1