หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ผลงานที่เป็นเลิศ สร้างได้จาก 3 ด้านสำคัญ คือ 1) สร้างจากตัวเอง 2) สร้างจากทีมงาน 3) ต้องรู้จักกลยุทธ์ในการบริหารงาน หลักสูตรนี้จึงได้มุ่งเน้นให้เข้าใจศาตร์และศิลป์ต่างๆ ในการบริหารตนเอง จัดการคน จัดการงาน ให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่หวังทั้งผลงานปัจจุบัน และในระยะยาว ทำให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการที่น่าสนใจอย่างยิ่งทำให้ทราบว่าผลงานที่เป็นเลิศจะต้องคิดและทำอย่างไร และต้องทราบว่า Driving Factors ที่สำคัญต่างๆ ที่จะทำให้งานเกิดผลสำเร็จคืออะไร ซึ่งเราจะผลักดันปัจจัยนั้นๆ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  บริหาร ,จัดการ ,ความเป็นเลิศ, ประสบความสำเร็จ, กลยุทธ์
ระยะเวลา: 27/08/09 , 9.00 - 16.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1