หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
การบริหารคลังสินค้าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของทุกบริษัทฯ การหาของไม่พบเพราะเก็บไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือการหาของพบแต่ของเสียหาย หรือการแก้ปัญหามักง่ายโดยตัดบทให้สั่งเพิ่มเข้ามาใหม่ รวมทั้งการจัดส่งให้ลูกค้าทั้งนอกและในบริษัทล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ผิดพลาด เหล่านี้คือต้นทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งทุกบริษัทฯ ควรขจัดออกจากระบบงานให้ได้เพื่อมิให้เสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน วัตถุประสงค์   1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  คลังสินค้า
ระยะเวลา: 22 มิถุนายน 2556
เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปีไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : 1.ความจำเป็นที่ต้องเก็บสินค้า 2.บทบาทของคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน 3.ประเภทของคลังสินค้า 4.ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบต่อคลังสินค้า 5.ขั้นตอนของการปฏิบัติงานของคลังสินค้า 6.หลักการของการออกแบบคลังสินค้าที่ดี 7.ระบบและอุปกรณ์ในการจัดเก็บ 8.ระบบและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย 9.การบริหารทรัพยากรบุคคลในงานคลังสินค้า 10.ต้นทุนของการปฏิบัต   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  คลังสินค้า การจัดการ จัดซื้อ
ระยะเวลา: วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 - 09.00
การบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) คลังสินค้าเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากอีกหน่วยหนึ่งในกิจกรรมของกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดี ถูกต้องและเหมาะสม ไม่เพียงแต่ช่วยให้สินค้าอยู่ในสภาพที่ดีง่ายต่อการจัดเก็บและดูแลเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินการลดลง และเวลาในการตอบสนองลูกค้าสูงขึ้น สินค้าถึงมือลูกค้าในวัน เวลา จำนวน และสภาพที่ลูกค้าพึงพอใจ โดยคลังสินค้าที่ดีจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้รวด   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  บริหารจัดการคลังสินค้า,Warehouse Management, อบรมการจัดการคลังสินค้า, อบรมบริหารคลังสินค้า, อบรมคลังสินค้า
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1