หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08:30 - 08:45 ลงทะเบียน 08:45 - 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม 09:00 - 12:15 หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ (ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยนอกงาน 13:15 - 14:45 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน (ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภั   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  คปอ
ระยะเวลา:
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1