หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม AutoCAD Architecture 2010 โดยวิทยากรผู้เชี่ยญชาญจาก Autodesk Thailand ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์อบรมอบรม ทูพลัส ฯ ค่าลงทะเบียนท่านละ 8,560 บาท โปรแกรม AutoCAD Architectural เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับสถาปนิกในการออกแบบ เขียนแบบสถาปัตยกรรมบนโปรแกรม AutoCAD ที่ท่านคุ้ยเคยกันดีอยู่แล้ว โดยพัฒนาให้มีคำสั่งพิเศษที่จะช่วยให้สถาปนิก พนักงานเขียนทำแบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ในขณะที่ไม่ต้องเรียนรู้กับพื้นฐานก   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม, สัมมนา, autocad, architecture, autocad architecture, โปรแกรมออกแบบ, สถาปัตยกรรม, ออกแบบ, ก่อสร้าง, เขียนแบบ, สถาปนิก, 2
ระยะเวลา: 1 กรกฎาคม 2553 - 2 กรกฎาคม 2553
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการ บริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด้านบัญชี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย จึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  หลักการบัญชี, บัญชีอสังหาริมทรัพย์, บัญชีรับเหมาก่อสร้าง, ภาษี, การเงิน, อบรม, สัมมนา, ก่อสร้าง, บริหารบัญชี, วางแผนภาษี,ภาษี
ระยะเวลา: 3 กรกฎาคม 2553 - 3 กรกฎาคม 2553
สัมมนาฟรี สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง เพื่อเรียนรู้การใช้ Tools ในการประเมินธุรกิจของท่านเอง ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ -------------------------------------------------------------------------------- เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : - นำเสนอเกณฑ์คุณภาพธุรกิจบริการ กรณีศึกษาธุรกิจก่อสร้าง - การนำเสนอวิธีการประเมินผลคุณภาพธุรกิจบริการกรณีศึกษาธุรกิจก่อสร้าง - การนำเสนอข้อมูลเกณฑ์และแนวทางในการประเมินคุณภาพใ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ธุรกิจก่อสร้าง ,การก่อสร้าง ,ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง
ระยะเวลา: จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2552, 08.30-12.00 น.
ทูพลัส ซอฟท์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา "New Episode of Construction Drawing ยกเครื่องเรื่องแบบก่อสร้าง" เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับวิศวกรโครงสร้าง และพนักงานเขียนแบบ ด้วยโปรแกรม AutoCAD Revit Structure Suite นี้จะทำให้ท่านสามารถได้ใช้ขีดความสามารถทั้งสามโปรแกรมทั้งโปรแกรมที่ท่านคุ้นเคยดีอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้ หรือซื้อเพิ่มเติมใหม่ ใช้เทคโนโลยี 3 มิติ Building Information Modelling (BIM) และใช้โปรแกรมเขียนแบบขยายโครงสร้าง (AutoCAD Structural Detailing software) ได้   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , ก่อสร้าง
ระยะเวลา: วันพุธที่ 25 มีนาคม 2552 , 08:00-12:00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1