หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง  เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : 1. ภาพรวมของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 1.1 การเชื่อมโยง PM กับ HR. Partnership 2. การบริหารเป้าหมายขององค์กรกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน 2.1 การวางแผนการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 3. การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน 3.1 การกำหนดหลักเกณ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การบริหาร บุคคล
ระยะเวลา: 19 พฤศจิกายน 2552 - 9.00
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1