หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
เทคนิคการนำเสนอเพื่อขายสินค้า(Sales Presentation Technique) การเสนอขาย (Sales Presentation) เป็นหนึ่งในกระบวนการขายที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการขายสินค้า การสื่อสารที่ไม่ถูกวิธี หรือไม่ทราบหลักของการสื่อสาร อาจทำให้พลาดโอกาสในการขายไปอย่างน่าเสียดาย การเรียนรู้ถึงกลยุทธ์และเทคนิคของการนำเสนอสินค้า จะสามารถที่จะสะกดอารมณ์ ความรู้สึกของลูกค้ามาให้ความสำคัญกับสินค้าของตนเอง ด้วยเทคนิคการนำเสนอนั้นจึงจำเป็น ต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้อย่างแท้จริง สร้าง   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรมการขาย,อบรมการนำเสนอขาย,การนำเสนอขาย,การพูดเพื่อขาย,อบรมการพูดเพื่อขาย
ระยะเวลา: วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1