หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
เจาะลึกเกมส์การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ เพื่อผู้ที่ต้องนำเสนองานทางธุรกิจทุกระดับ เรียนรู้ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของคุณในการนำเสนองาน วิเคราะห์ลักษณะผู้ฟัง วางแผนและสร้างเรื่องราวในการนำเสนอ เทคนิคการใช้สื่อต่างๆ อาทิ PowerPoint, Board เป็นต้น การใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง พร้อมฝึกทักษะการนำเสนอโดยใช้ทั้งการพูด ภาษากาย และเทคนิคการใช้สื่อ เพื่อสร้างสรรค์การนำเสนอของคุณให้โดนใจผู้ฟัง และสร้างความเป็นต่อในโลกธุรกิจ Training เทคนิคการนำเสนอผลงานทางธุรกิจให้ได้ธุรกิจ (Business Presentation Tech   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรมสัมมนา, อบรมเทคนิคการนำเสนอผลงาน, การนำเสนอผลงานทางธุรกิจ, การเจรจาทางธุรกิจ, Business Presentation
ระยะเวลา: 02/10/12
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร ความสำคัญ "การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ" เป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่จะนำให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะในโลกของยุคการแข่งขันสูงที่สูง ณ วันนี้ การนำเสนอสินค้า นำเสนอผลงาน การเจรจาการค้า ย่อมต้องอาศัยการนำเสนอที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้า แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่หลายคนไม่อาจก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังได้ เพียงเพราะต้องเผชิญกับความไม่มั่นใจในการนำเสนอ    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม สัมมนา การนำเสนอ
ระยะเวลา: 29/03/11
เรียน ท่านผู้ประกอบการ เพราะการนำเสนอผลงานทางธุรกิจในแต่ละครั้ง ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การสร้างความประทับใจเท่านั้น แต่ต้องนำมาซึ่งผลลัพธ์ในการอนุมัติงาน หรือการตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการขององค์กรผู้นำเสนอด้วย ดังนั้น การนำเสนอจึงมีความสำคัญมากต่อการนำมาซึ่งชัยชนะในเชิงธุรกิจ เพราะหากคุณภาพของงาน สินค้า หรือบริการดี แต่ผู้ที่นำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเจ้าของกิจการขาดทักษะการนำเสนอที่ดีเยี่ยม สิ่งที่เป็น “ของดี” เหล่านั้น ก็อาจไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ และยอดขายหรือกำไรก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เล   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การนำเสนอผลงาน, เทคนิคการนำเสนอผลงาน, ผลงานทางธุรกิจ, 28 ก.ย.53, อบรม, สัมมนา, อบรมเทคนิค, อบรมสภาอุตสาหกรรมฯ
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 - 17.00 น.
เทคนิคการนำเสนอเพื่อขายสินค้า(Sales Presentation Technique) การเสนอขาย (Sales Presentation) เป็นหนึ่งในกระบวนการขายที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการขายสินค้า การสื่อสารที่ไม่ถูกวิธี หรือไม่ทราบหลักของการสื่อสาร อาจทำให้พลาดโอกาสในการขายไปอย่างน่าเสียดาย การเรียนรู้ถึงกลยุทธ์และเทคนิคของการนำเสนอสินค้า จะสามารถที่จะสะกดอารมณ์ ความรู้สึกของลูกค้ามาให้ความสำคัญกับสินค้าของตนเอง ด้วยเทคนิคการนำเสนอนั้นจึงจำเป็น ต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้อย่างแท้จริง สร้าง   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรมการขาย,อบรมการนำเสนอขาย,การนำเสนอขาย,การพูดเพื่อขาย,อบรมการพูดเพื่อขาย
ระยะเวลา: วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
หลักสูตรทักษะการนำเสนอให้ดูนะคะ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีคนเรียนกับเรามากที่สุดเลยคะ เพราะเรียนแล้วเห็นผลได้เลยทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงคะ ลูกค้าที่เรียนกับเรามีมากมาก ไม่ว่าจะเป็น  SIEMENS, Samsung,Ericsson, The Stock Exchange of Thailand,  Siam City Cement, True, Minor Corporation, AC Nielsen, BTS,  DELL,Generali, Berli Jucker, K bank, Phillip, RAIMON LAND, SCBAM, Siam City Bank, SVOA, Thaioil, Tipco, TOT, The Nation, TISCO, Government Pension Fund, SCB and etc. Deliver engaging presentat   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  สัมา , การนำเสนอ , มืออาชีพ
ระยะเวลา: 1 เมษายน 2553 - 2 เมษายน 2553
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1 2