หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ โดยการประเมินซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อ และวัดผลงานซัพพลายเออร์หลังจากตกลงซื้อขายกันแล้ว เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการ บริหารจัดการซัพพลายเออร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ • เรียนรู้เข้าใจถึงความสำคัญในการบริหารซัพพลายเออร์ในปัจจุบัน • เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการที่จะซื้อเพื่อให้สามารถเลือกซัพพลายเออร์ได้ตรงกับเป้าหมาย • เรียนรู้วิธีกา   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การจัดซื้อ การตรวจประเมิน การวัดผลงานซัพพลายเออร์
ระยะเวลา: 28 พฤษภาคม 2556
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1