หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker)แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงว่าเป็นสุดยอดแนวคิดที่เราควรเรียนรู้ และรู้จักใช้วิธีคิดเหล่านั้นซึ่งในหลักสูตรนี้ได้คัดสรร รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมาเสนอใน ห้าวิธีคิดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ 1) Paradigm Shift 2) VISION 3) Scenario Planning 4) Game Theory 5) Innovation Thinking -------------   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  กลยุทธ์, การคิด, นักคิดเชิงกลยุทธ์, แนวคิดเชิงกลยุทธ์, ธุรกิจ, การตลาด
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552, 09.00 - 16.00 น.
ทัศนคติเชิงบวกเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในการทำงาน หรือการใช้ชีวิต เพราะความคิด หรือทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรม หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบแนวทางในการพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อตนเอง การทำงานและองค์กร มองภาพการทำงานในเชิงบวก และพร้อมที่จะฝ่าฟันทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง พร้อมทั้งมีความสุขกับการทำงาน และการใช้ชีวิตส่วนตัว หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: คุณค่าชีวิตกับการทำงาน - 4 ปัญหา Classic - ว   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ทัศนคติ ,การทำงาน ,องค์กร ,การคิด ,กฎแห่งความสำเร็จ ,เชิงบวก ,เชิงลบ
ระยะเวลา: พุธที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.
Network Marketing" การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดประชุมโอกาสทางธุรกิจ (OPP) อย่างไร? ให้ได้ผล" การจัดประชุมโอกาสทางธุรกิจ (OPP) อย่างไร? ให้ได้ผล Network Marketing" การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดประชุมโอกาสทางธุรกิจ (OPP) อย่างไร? ให้ได้ผล" -------------------------------------------------------------------------------- หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: ลงทะเบียนเป็นหมู่คณะเท่านั้น   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา ,ประชุม ,OPP,การคิด,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: อังคารที่ 28 - ศุกร์ที่ 30 เมษายน 2552, 09.00 - 18.00 น.
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker) แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงว่าเป็นสุดยอดแนวคิด ที่เราควรเรียนรู้ และรู้จักใช้วิธีคิดเหล่านั้นซึ่งในหลักสูตรนี้ได้คัดสรร รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมาเสนอใน หกวิธีคิดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ 1) Paradigm Shift 2) VISION 3) Scenario Planning 4) Game Theory 5) Innovation Thinking หัวข้อการอบร   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา ,Vision ,การตัดสินใจ ,การคิด,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: พฤหัสที่ 30 เมษายน 2552, 9.00-16.00น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1