หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หลักการและเหตุผล หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานขาย พนักงานรับโทรศัพท์(Telesales) หรือศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) และทีมขายทางโทรศัพท์ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่ติดต่อผ่านโทรศัพท์ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การขายและการให้บริการผ่านโทรศัพท์อย่างเป็นระบบ ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการใช้โทรศัพท์ได้ด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ แนวคิดและเทคนิคด้านการขายและการให้บริการฝ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  Telesales, Call Center การขายทางโทรศัพท์
ระยะเวลา: 29 พฤษภาคม 2556
ประโยชน์ที่จะได้รับ 1.การเลือกวิธีการจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสมกับวิธีการจัดเก็บ เมื่อใดจะเก็บเป็น”กระดาษ” และเมื่อใดควรจะเก็บเป็นไฟล์ 2.วิธีการดูแลเอกสารที่จัดเก็บให้หาได้ง่าย ลดเวลาการทำงานที่สูญเสียไปกับการ”หาเอกสารไม่เจอ” หรือ เจอแล้วแต่ไม่แน่ใจว่า Update หรือไม่ 3.หลักในการเก็บ และทำลายเอกสาร เพื่อไม่ให้มีปัญหา “ขยะล้น” หรือไม่มีที่เก็บ หรือเก็บเอกสารที่ไม่เป็นประโยชน์ไว้มากจนหาเอกสารไม่พบ 4.การเก็บ Email และเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์บนอินเตอร์เน็ตให้เป็นระเบียบ หาง่ายและใช้ประโยชน์ได้เต   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การจัดเก็บเอกสาร
ระยะเวลา: 11 มิถุนายน 2556
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ โดยการประเมินซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อ และวัดผลงานซัพพลายเออร์หลังจากตกลงซื้อขายกันแล้ว เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการ บริหารจัดการซัพพลายเออร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล วัตถุประสงค์ • เรียนรู้เข้าใจถึงความสำคัญในการบริหารซัพพลายเออร์ในปัจจุบัน • เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการที่จะซื้อเพื่อให้สามารถเลือกซัพพลายเออร์ได้ตรงกับเป้าหมาย • เรียนรู้วิธีกา   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การจัดซื้อ การตรวจประเมิน การวัดผลงานซัพพลายเออร์
ระยะเวลา: 28 พฤษภาคม 2556
เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและการพยายามลดต้นทุน หลายๆ ธุรกิจจึงให้ความสนใจในการมองหาแหล่งจัดซื้อจากต่างประเทศ แต่การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญ หลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น คู่ค้า ธนาคาร ศุลกากร ประกันภัย ผู้ประกอบการขนส่ง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติที่จะต้องศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศให้ถ่องแท้ มิฉะนั้นแทนที่จะลดต้นทุนอาจกลายเป็นการเพิ่มต้นทุน และเก   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  กลยุทธ์การจัดซื้อ
ระยะเวลา: 30/05/2013
Training การตลาดและการขายสมัยใหม่เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า หลักสูตรที่ผสานเคล็ดลับวิธีการทางการตลาด และเทคนิคการขายเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักการตลาดและนักขายควรรู้ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.ftimatching.com/news_inside.php?news_id=249 ** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามป   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การขาย, การตลาดสมัยใหม่, อบรมการตลาด, การเพิ่มฐานลูกค้า, เคล็ดลับการตลาด, เทคนิคการขาย, อบรมสัมมนา
ระยะเวลา: 21/11/12
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1 2 3 4 5 6