หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หากเราคิดจะทำการสื่อสารทางตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย หรือสร้าง Brand โดยมุ่งเน้นการให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม คุณอาจนึกถึงการทำกิจกรรมทางการตลาด ดังนี้ การจัดแสดงสินค้า (Exhibition)การจัดประกวดหรือแข่งขัน (Contest) การจัดการแสดงพิเศษ การจัดงานเปิดตัว (Grand Opening)จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดประชุมสัมมนา ( Conference & Seminar) กับอีกหลากหลายวิธี ซึ่งการคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง หากแต่แท้จริงแล้ว "การสร้างแรงจูงใจหรือการสร้างกระแสแก่กลุ่มเป้าหมาย" ให้เข้าร่วมกิจกรรมก็ส   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  กลยุทธ์การตจลาด , กิจกรรมการตลาด
ระยะเวลา: อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553, 09.30 - 16.30 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1