หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
Process Mapping : How to create work flow and work improvement (การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน) ในหลักสูตรนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ Waste Identification & Waste Elimination การพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : - ความหมายของกระบวนการและการใ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  mapping ,กระบวนการ, ผัง ,บริหาร, จัดการ
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552, (09.00 - 16.00 น.)
“ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของสินค้าหรือบริการที่สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องพยายามลดต้นทุนในการดำเนินงาน และหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าหรือบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการรับมอบวัตถุดิบ ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบ Lean ซึ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ผลผลิต, การผลิต ,แผน, กลยุทธ์ ,วางแผน ,กระบวนการผลิต ,บูรณาการ
ระยะเวลา: วันที่ 14-15 ตุลาคม 2552, 09.00-16.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1