หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หลักสูตรอบรม การบริหารลูกค้ารายสำคัญระดับองค์กร (Key Account Management Strategy) วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถาม / ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, 086-329-1976 คุณไกรสร โทร. 02-345-1117, 086-329-1977 E-mail : phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com, kraisons@off.fti.or.th, kraison.fti@gmail.com, bmatchingfti@gmail.com Website : http://ftimatching.   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม, อบรมการบริหารลูกค้า, การบริหารลูกค้า, ลูกค้าสำคัญ, องค์กร, Key Account
ระยะเวลา: 13/09/12
หลักสูตร Key Marketing Metrics every marketer should know จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิดและเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาดหลักๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การเข้าใจและการเรียนรู้ในเชิงลึกเพื่อให้ผู้อบรม “รู้จริง” ดังนั้น จะเลือกแนวคิดและเครื่องมือทางการตลาดเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่นักการตลาดควรทราบ โดยเน้นที่การเจาะลึกถึงแนวทางการวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้จริง ด้วยการเรียนการสอนแบบ workshop และ case study เพื่อเสริมสร้างความชำนาญและ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การตลาด, key,marketing,ราคา,ลูกค้า,จุดคุ้มทุน
ระยะเวลา: พุธที่ 30 กันยายน 2552, 09.00 - 16.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1