หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
• เรียนรู้แนวคิดในการสร้างกิจกรรมทางการตลาด • ทำกิจกรรมทางการตลาดให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย • เรียนรู้การสร้างแผนการตลาดเชิงกิจกรรม • การทำกิจกรรมการตลาดที่ได้ผลสำเร็จ ปัจจุบันการทำการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย หรือเพื่อสร้าง Brand โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกค้ามีความฉลาดขึ้นจากข่าวสารข้อมูลและทางเลือกต่างๆ มากมาย ดังนั้นการทำการสื่อสารการตลาดที่สามารถทำให้ลูกค้าเข้ามามีประสบการณ์ร่วม หรือการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) จะทำ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การตลาด, ตลาด, สัมมนา, Event Marketing
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 - 16.30 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1