หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
Course Outline 1. ความสำคัญของแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Importance of Strategic Marketing Plan) 2. การวิเคราะห์ปัจจัยหลักภายนอก 4 กลุ่มที่ส่งผลต่อธุรกิจ (External Factors Analysis; 4 Issues) 3. การวิเคราะห์ ปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อธุรกิจ (Self-Analysis) 4. การตัดสินใจเลือกแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Decision) 5. การวางแผนทางการเงิน (Financial Projection; Profit & Loss Statement) 6. การควบคุมและประเมินแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Control and Statement)    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  สัมมนาการตลาด, แผนการตลาด, แผนกลยุทธ์
ระยะเวลา: 10 พฤศจิกายน 2553 - 11 พฤศจิกายน 2553
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1