หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
การจัดแจกันดอกไม้ที่เป็นที่นิยมกันขณะนี้มีอยู่ 7 รูปแบบด้วยกัน โดยหลักสูตรศิลปะการจัดแจกันดอกไม้เบื้องต้น (Part 2) นี้ ท่านผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และเพลิดเพลินกับการจัดแจกันดอกไม้ 2 รูปแบบคือ ทรงสามเหลี่ยมมุมฉากและครึ่งวงกลม ท่านผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางทฤษฎีและได้ลงมือปฏิบัติจัดแจกันดอกไม้จริง พร้อมทั้ง รับผลงานสวยๆ ของท่านเป็นของกำนัลกลับบ้านไปด้วย นอกจากนี้ ท่านผู้เข้าอบรมยังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ตกแต่งในงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เนื้อหาหลักสูตร -รู้จักกับชน   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  จัดดอกไม้, ดอกไม้, ศิลปะ, แจกัน
ระยะเวลา: วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.00–12.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1