หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล" ทั้งนี้ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยเปิดรับบุคคลทั่วไป และผู้สนใจเข้ารับการอบรมฟรี ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 02-218-6344 หรือ www.eng.chula.ac.th คลิกมาที่ เปิดโลกลานเกียร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 022186344 นาฏยา หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบวิธีกา   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , เทคโนโลยี,ไบโอดีเซล, อบรม
ระยะเวลา: วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 , 8.30 - 12.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1