หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
เรียน ท่านผู้ประกอบการ เพราะการนำเสนอผลงานทางธุรกิจในแต่ละครั้ง ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การสร้างความประทับใจเท่านั้น แต่ต้องนำมาซึ่งผลลัพธ์ในการอนุมัติงาน หรือการตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการขององค์กรผู้นำเสนอด้วย ดังนั้น การนำเสนอจึงมีความสำคัญมากต่อการนำมาซึ่งชัยชนะในเชิงธุรกิจ เพราะหากคุณภาพของงาน สินค้า หรือบริการดี แต่ผู้ที่นำเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวเจ้าของกิจการขาดทักษะการนำเสนอที่ดีเยี่ยม สิ่งที่เป็น “ของดี” เหล่านั้น ก็อาจไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ และยอดขายหรือกำไรก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เล   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การนำเสนอผลงาน, เทคนิคการนำเสนอผลงาน, ผลงานทางธุรกิจ, 28 ก.ย.53, อบรม, สัมมนา, อบรมเทคนิค, อบรมสภาอุตสาหกรรมฯ
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 08.30 - 17.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1