หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
อบรม กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ยุค 3.0 (Modern Marketing Strategy) o กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ยุค 3.0 คืออะไร ? o การบริหารกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การแข่งขันเชิงรุก o กรณีศึกษาธุรกิจหลากองค์กร ที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ o Workshop ระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาทางการตลาดด้วยกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลก   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  กลยุทธ์, การตลาด, หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา: 17/07/12
เทคนิคการหาลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่าด้วย CEM ในยุคดิจิตอล Training & Case Study กลยุทธ์การจัดการประสบการณ์ลูกค้า 360 องศา (Customer Experience Management Strategy: CEM in 360 Degree) วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ยุคดิจิตอลเช่นปัจจุบัน แบรนด์ต่างๆ จำเป็นต้องรักษาลูกค้าเก่า โดยสร้างความจงรักภักดี มิให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปเลือกใช้แบรนด์ของคู่แข่ง นอกจากนั้น ยังต้   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ลูกค้า, CEM, ยุคดิจิตอล, หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ, สภาอุตสาหกรมมแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา:
สมัคร BM VIP CARD วันนี้ รับส่วนลด 1,500 บาท สำหรับเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 55 เคล็ดลับ สู่ความสำเร็จระดับโลก โดย อาจารย์ชาญ ตระการศิลป์ วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 2 โซน A ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ จัดโดย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สิ่งที่ท่านจะได้จากหลักสูตร “55 เคล็ดลับ สู่ความสำเร็จระดับโลก”  เคล็ดลับของมหาเศรษฐีผู้ประสบความสำเร็จระดับโลก  แนวทางเพิ่มลูกค้า เพิ่มยอดขาย อย   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ชาญ ตระการศิลป์, BM VIP CARD, ความสำเร็จ, หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา:
Training DNA การพัฒนาธุรกิจครอบครัว…สู่ธุรกิจมืออาชีพ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 – 16.00 น. วิทยากร : ดร.ดนัย เทียนพุฒ ผู้วิจัยงาน “เจาะ DNA ธุรกิจครอบครัวไทย”(ใช้อ้างอิงทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย), รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา, ผู้อำนวยการ ดี.เอ็น.ที.เน็ต (D n t Net) และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า Highlight หลักสูตร  วิเคราะห์เจาะลึก : รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ ความเป็นเจ้าของ และครอบครัว (ถอดรหัสธุรก   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  DNA, ธุรกิจมืออาชีพ, หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา:
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1