หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หลักสูตรอบรม การตลาดที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการตลาด (Marketing for Non-Marketer) วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ftimatching.com/training_inside.php?training_id=59 ติดต่อสอบถาม / ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, 086-329-1976 คุณไกรสร โทร. 02-345-1117, 086-329-1977 E-mail : phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com, kraisons@off.fti.o   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การตลาด, Marketing, อบรมการตลาด, สัมมนา
ระยะเวลา: 08/08/12
กลุ่มของหลักสูตร หลักสูตรการติดต่อสื่อสาร ความสำคัญ "การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ" เป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งที่จะนำให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะในโลกของยุคการแข่งขันสูงที่สูง ณ วันนี้ การนำเสนอสินค้า นำเสนอผลงาน การเจรจาการค้า ย่อมต้องอาศัยการนำเสนอที่ทรงพลัง มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นใจแก่คู่ค้า แต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่หลายคนไม่อาจก้าวไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังได้ เพียงเพราะต้องเผชิญกับความไม่มั่นใจในการนำเสนอ    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม สัมมนา การนำเสนอ
ระยะเวลา: 29/03/11
เทคนิคการบริการสำหรับพนักงานส่วนหน้า (Service Techniques for Front Liner) วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน / หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร / บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร ** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ** "พนักงานส่วนหน้า (Front Liner)" เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความสัมพันธ์ ความประทับใจ และการตัดสินใจซื้อของ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรมพนักงาน, สัมมนา, พนักงานส่วนหน้า, เทคนิคการบริการ, การบริการ, Front Liner, Service Techniques
ระยะเวลา: 22/03/11
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าอบรม “เทคนิคและเคล็ดลับการเป็นนักขายมืออาชีพ” โดย นายจิรบูลย์ วิทยสิงห์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท Dash, กรรมการบริหาร บริษัท ติก้ามาเก็ตติ้ง จำกัด, กรรมการบริหาร Emit Asia (Thailand) Co.,Ltd., Cathy Enterprises Co.,Ltd. (Hong Kong), Gbox studio Co.,Ltd. ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการข   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรมการขาย, สัมมนาการขาย, การขาย, นักขายมืออาชีพ, นักขาย, เทคนิคการขาย, เคล็ดลับนักขาย, การเป็นนักขายมืออาชีพ
ระยะเวลา: 2 พฤศจิกายน 2553
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าอบรม “บริการอย่างไร…ให้เหนือคู่แข่ง” How to Service to Win the Competitors วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน / หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร / บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร ** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ** หากสร้างความพึงพอใจจากการบริการให้เกิดขึ้น   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การบริการ, บริการ, อบรมบริการ, สัมมนา
ระยะเวลา: 13/10/10
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1 2 3 4