หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ระวัง!!! ถ้าคุณถูกขอให้เพิ่มยอดขาย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร"การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 ที่มักถูกสรรพากรประเมิน" หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: 1. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ของนิติบุคคล 2. หลักเกณฑ์เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 3. ความแตกต่างของการรับรู้รายได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม - ซื้อมาขายไป - ขายส่งออก, EPZ, เขตนิคมอุตสาหกรรม - ฝากขาย ตั้งตัวแทนเพื่อขาย 4. การรับรู้รายได้ การส่งออกและการเสียภาษีม   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , ภ.ง.ด. , สรรพากร
ระยะเวลา: อังคารที่ 31 มีนาคม 2552, 09.00 - 16.30 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1