หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ท่าเรือระนองจัดเป็นประตูการค้าของประเทศไทยกับประเทศซีกโลกตะวันตก จากการมีเส้นทางการเดินเรือที่สะดวก ไม่ต้องอ้อมผ่านช่องแคบมะละกาที่มีการจราจรคับคั่ง ทำให้สามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าให้กับผู้นำเข้าและส่งออก ท่าเรือระนองจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ส่งสินค้าออกไปในกลุ่มประเทศ BIMSTEC โดยเฉพาะประเทศอินเดียให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำนักโลจิสติกส์ จึงเห็นควรจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยแบบเจาะลึกเรื่อง “ศักยภาพและความพร้อมของท่าเรือระนอง กับการส่   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ขนส่ง, ลอจิสติกส์, logistic ,ส่งออก ,ศักยภาพ ,ท่าเรือ
ระยะเวลา: พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552, 09.00 – 15.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1