หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหนังสือ "คำอธิบายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน" มูลค่า 700 บาท เขียนโดย อ.ธนภณ แก้วสถิตย์ ฟรี!!! ทืนที หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: 1. โครงสร้างของอนุสัญญาภาษีซ้อน 2. ความสัมพันธ์ของ "ถิ่นที่อยู๋" กับ "สถานประกอบการถาวร" 3. "สถานประกอบการถาวร" มีความสำคัญอย่างไร 4. 3 A ในการพิจารณาสถานประกอบการถาวร (PE) 5. ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน 6. เทคนิคการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน 7. สำนักงานตัวแทน กับสำนักงานสาข   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , อนุสัญญา ,ภาษี, ภาษีซ้อน
ระยะเวลา: ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552, 09.00-16.30 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1