หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ประกอบการที่สนใจ ความสำคัญ... การเป็นนักบริหารหรือหัวหน้างานที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีมุมมองทางด้านจิตวิทยาอย่างสูงยิ่ง ที่สำคัญก็คือ ต้องยึดหลักกระบวนการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) การคิดทางบวก (Positive Thinking) การคิดแบบสร้างสรรค์ (Innovative Thinking) รวมทั้งการจัดการ EQ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้ว การบริหารจัดการงานในฐานะหัวหน้างานยังจำเป็นต้องมีจิตวิทยากับผู้ร่วมงาน โดยหลักก็คือ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ผู้บริหาร, ผู้นำ, สัมมนา, ฝึกอบรม, การจูงใจ,
ระยะเวลา: 23/07/09
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1