หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ศิลปะ , หัวหน้างาน, ผู้จัดการ ,ผู้บริหาร
ระยะเวลา: พฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1