หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
โครงการจับคู่ธุรกิจสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานอบรม “การตลาดสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการตลาด” Marketing for Non-Marketer การตลาด เป็นเรื่องของทุก ๆ คน ทุก ๆ ฝ่ายในองค์กร การเข้าใจการตลาด...การที่พนักงานทุกตน เข้าใจถึงเป้าหมาย & ทิศทางการดำเนินงานขององค์กร วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Boardroom 4 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.fti.or.th/2008/thai/ftiactivitydetail.aspx?   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม, การตลาดฒ นักการตลาด
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553
คุณอาจรู้กลยุทธ์การสร้าง Brand การทำ IMC แผน Promotion หรือ อื่นๆ หากแต่คุณจะแปลงกลยุทธ์การตลาดสู่การดำเนินการอย่างไร? ในโลกแห่งความเป็นจริง...นักการตลาดมืออาชีพต้องทำอะไรบ้างในส่วนงานตลาด...อะไรคือสิ่งสำคัญบ้างที่เราจะต้องตระหนักถึง...คุณจะประสานงานกับส่วนงานขายหรือส่วนสนับสนุนอย่างไร...คุณจะดำเนินโครงการต่างๆตามแผนการตลาด หรือกลยุทธ์ที่วางไว้ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร แบบนักการตลาดมืออาชีพ หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: - การตลาดสมัยใหม่ที่นักการตลาดต้องรู้ - แนวทางการหาข้อมูลที่ต้องใช้เพื่   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , นักการตลาด ,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: พฤหัสที่ 23 เมษายน 2552, 09.00 - 16.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1