หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
Training DNA การพัฒนาธุรกิจครอบครัว…สู่ธุรกิจมืออาชีพ วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 – 16.00 น. วิทยากร : ดร.ดนัย เทียนพุฒ ผู้วิจัยงาน “เจาะ DNA ธุรกิจครอบครัวไทย”(ใช้อ้างอิงทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย), รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ปี 2552 ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา, ผู้อำนวยการ ดี.เอ็น.ที.เน็ต (D n t Net) และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า Highlight หลักสูตร  วิเคราะห์เจาะลึก : รูปแบบธุรกิจ การบริหารจัดการ ความเป็นเจ้าของ และครอบครัว (ถอดรหัสธุรก   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  DNA, ธุรกิจมืออาชีพ, หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา:
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าอบรม “การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ” (Effective Marketing Plan for Service Business) วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน / หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร / บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร ** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ** การแข่งขันด้านการตลาดในแต่ละธุรกิจเป็นไ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การตลาด, การวางแผนการตลาด, บริการ, ธุรกิจบริการ
ระยะเวลา: 16/11/10
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker)แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงว่าเป็นสุดยอดแนวคิดที่เราควรเรียนรู้ และรู้จักใช้วิธีคิดเหล่านั้นซึ่งในหลักสูตรนี้ได้คัดสรร รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมาเสนอใน ห้าวิธีคิดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ 1) Paradigm Shift 2) VISION 3) Scenario Planning 4) Game Theory 5) Innovation Thinking -------------   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  กลยุทธ์, การคิด, นักคิดเชิงกลยุทธ์, แนวคิดเชิงกลยุทธ์, ธุรกิจ, การตลาด
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552, 09.00 - 16.00 น.
สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th มีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์/ โทรสาร 02-547-5963-4 Website : www.dbd.go.th , E-mail: training@dbd.go.th    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , ธุรกิจ,มืออาชีพ
ระยะเวลา: วันที่ 18, 19, 20, 25, 26, 27 มีนาคม 2552, 08.00-16.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1