หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดสัมมนาเรื่อง “ต้นทุนที่ลดได้ คือกำไรที่เพิ่มขึ้น” อภิปรายโดยผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพ มาให้ข้อคิดเห็นแนวทางและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรของธุรกิจเพื่อทำกำไร เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-16.30 น. “ทำอย่างไรผู้ผลิตจึงอยู่รอดในธุรกิจได้ยาวนานที่สุด” โดยคุณกำพล กิจชระภู   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ต้นทุน ,กำไร, การลงทุน ,การขาย
ระยะเวลา: พฤหัสที่ 2 กรกฎาคม 2552, 09.00-16.30 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1