หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
เทคนิคการบริการสำหรับพนักงานส่วนหน้า (Service Techniques for Front Liner) วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมัคร 4 ท่านแถมฟรี 1 ท่าน / หลักสูตร หรือ สมัคร 4 หลักสูตร / บริษัท แถมฟรี 1 หลักสูตร ** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ** "พนักงานส่วนหน้า (Front Liner)" เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความสัมพันธ์ ความประทับใจ และการตัดสินใจซื้อของ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรมพนักงาน, สัมมนา, พนักงานส่วนหน้า, เทคนิคการบริการ, การบริการ, Front Liner, Service Techniques
ระยะเวลา: 22/03/11
หลักสูตรนี้มิใช่หลักสูตรในการพัฒนาทักษะด้านการบริการทั่วไป หากแต่เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบหรือบริหารงานบริการ (Service Management) ที่มุ่งหวังที่จะเข้าใจลักษณะของงานบริการ และพฤติกรรม ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่องานบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพในงานบริการของตนให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มคุณภาพงานบริการด้วยการบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างมาตรฐานจากมุมมองลูกค้า (Customer Service Standard) และต้องเห็นถึงปัจจัยสู่ความ สำเร็จของงานบริการทั้งจากภายนอก และภายในองค์   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  คุณภาพ มาตรฐาน การบริการ
ระยะเวลา: วันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 (09.00 - 16.00 น.)
แนวคิดทางด้านนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) เริ่มเป็นที่จับตามองกันมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจโลกและความมั่งคั่งของประเทศต่าง ๆ ล้วนแล้วมาจากภาคบริการทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับกันว่าเศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีภาคบริการเป็นพื้นฐานและไม่เพียงเท่านั้น ในทุกๆ ภาคส่วนของธุรกิจ ก็เน้นการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ด้วยคุณลักษณะด้านการบริการที่จะต้องโดดเด่นเหนือคู่แข่งของตนด้วย อย่างนั้นเราจะได้หรือสร้าง “การบริการ” ดังที่กล่าวมาได้อย่างไร นวัตกรรมการ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม , สัมนา , การบริหาร , การสร้างนวัตกรรม , การบริการ
ระยะเวลา: พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553, 09.00 - 16.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1