หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
เจาะลึกเกมส์การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ เพื่อผู้ที่ต้องนำเสนองานทางธุรกิจทุกระดับ เรียนรู้ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของคุณในการนำเสนองาน วิเคราะห์ลักษณะผู้ฟัง วางแผนและสร้างเรื่องราวในการนำเสนอ เทคนิคการใช้สื่อต่างๆ อาทิ PowerPoint, Board เป็นต้น การใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง พร้อมฝึกทักษะการนำเสนอโดยใช้ทั้งการพูด ภาษากาย และเทคนิคการใช้สื่อ เพื่อสร้างสรรค์การนำเสนอของคุณให้โดนใจผู้ฟัง และสร้างความเป็นต่อในโลกธุรกิจ Training เทคนิคการนำเสนอผลงานทางธุรกิจให้ได้ธุรกิจ (Business Presentation Tech   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรมสัมมนา, อบรมเทคนิคการนำเสนอผลงาน, การนำเสนอผลงานทางธุรกิจ, การเจรจาทางธุรกิจ, Business Presentation
ระยะเวลา: 02/10/12
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1