หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
• เทคนิคการคำนวณต้นทุนสินค้า โดยใช้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามวิธีการของตามตกลงการค้าในกรอบต่างๆ และตัวอย่างการคำนวณต้นทุน • ความหมาย ความสำคัญของ SELF CERTIFICATION • หลักเกณฑ์ วิธีการ การระบุรายละเอียดให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของ SELF CERTIFICATION • ความหมาย ความสำคัญของการซื้อขายผ่าน “ นายหน้า ” • ความหมาย ความสำคัญ ของ THIRD COUNTRY INVOICING และตัวอย่างเอกสาร • ปัญหาของค่านายหน้าและ THIRD COUNTRY INVOICING กับการประเมินราคาและพิธีการศุลกากร • หลักเกณฑ์ วิธีการ การดำเนินการเรื่อ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  นำเข้า, ส่งออก, การค้าระหว่างประเทศ
ระยะเวลา: 19 พ.ย. 2553
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1