หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ระบบการผลิตและจัดการอันทันสมัยในปัจจุบัน ได้มีการนำระบบการควบคุม และแสดงผลระยะไกลที่เรียกว่าระบบสกาดา (SCADA System) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจัดการข้อมูล โดยโปรแกรม SIMATIC WinCC เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมและแสดงผลการทำงานของระบบ SCADA ที่วิศวกรและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนและเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการใช้โปรแก   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , WinCC ,SCADA
ระยะเวลา: รุ่น1วันพุธที่ 25 – วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552,รุ่น2 วันอังคารที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552, 09.00-16.00 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1