หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ขอเชิญเจ้าของแบรนด์สินค้า ที่ต้องการส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอเมริกา เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาครั้งสำคัญ "Thai Amazon Seller Summit ครั้งที่ 1" วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้อง Convention Hall, Ambassador Hotel Bangkok ซ.สุขุมวิท 11 เพื่อมุ่งเน้นให้เจ้าของแบรนด์สินค้า ได้รับความรู้ในการเริ่มต้นเปิดตลาดส่งออกต่างประเทศผ่านทาง AMAZON.COM กำหนดการ และหัวข้อการสัมมนา ผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลตามหัวข้อดังนี้ 12.30-13.00น. ลงทะเบี <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  สัมมนา,เรียน,อามาซอน,Amazon,Seller,Summit,E-Commerce,Payoneer,DHL,เจ้าของแบรนด์สินค้
ระยะเวลา: 15/02/19
 
- ภาพรวมของธุรกิจประกันภัยออนไลน์และสภาพการแข่งขัน - ตลาดออนไลน์อยู่ที่ไหนจะหาลูกค้าได้อย่างไร - เครื่องมือที่ใช้ในตลาดออนไลน์มีอะไรบ้าง - จะขายประกันออนไลน์ต้องใช้อะไรบ้าง - SEO-SMO คืออะไร - ทำอย่างไรลูกค้าจะเห็นเราที่ Google https://goo.gl/FT94oD <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ธุรกิจประกันภัยออนไลน์
ระยะเวลา: 15/08/17
 
ขอเชิญผู้ที่สนใจธุรกิจค้าส่งผ่านระบบออนไลน์เข้าร่วมงานอบรมสัมมนา ให้ความรู้การทำธุรกิจ Import-Export (นำเข้า ส่งออก สินค้า) ผ่านเว็บไซต์ Alibaba.com โดยงานอบรมสัมมนานี้ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ และชี้ให้เห็นช่องทาง ในการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ Alibaba.com ที่จะช่วยให้การ นำเข้า-ส่งออก สินค้าทำได้ง่ายขึ้น การหา Supplier หรือการหาลูกค้าทำได้ง่ายขึ้น และสามารถกระจายสินค้าออกสู่ตลาดโลกได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ในงาน ยังแนะนำสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และเทคนิคในการหาสินค้าอื่นๆ พร้อมรับโปร <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  Alibaba,สัมมนาส่งออก,ค้าส่ง,สัมมนาฟรี,อาลีบาบา
ระยะเวลา: 16/03/17
 
ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจการขายของออนไลน์ หรืออยากหาช่องทางส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้ในการขายของออนไลน์ผ่านเว็บไซท์อาเมซอน (www.amazon.com) ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเว็บขายหนังสือออนไลน์เท่านั้น แต่ยังเป็นเว็บค้าปลีกชื่อดังของโลกอีกเว็บไซท์หนึ่ง ในงานนี้จะทำให้คุณทราบเทคนิควิธีการเริ่มต้นอย่างถูกวิธี ถึงแม้ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเอง ก็สามารถขายของออนไลน์ได้ หัวข้อการสัมมนา - เทคนิคการเลือกหาสินค้าขายดี - แนะเทคนิคช่องทางทำเงินจากเว็บอามาซอน - เพิ่มยอดขายใน <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  Amazon,สัมมนาอามาซอน,สัมมนาAmazon,ขายสินค้าออนไลน์,อบรมฟรี
ระยะเวลา: 7/02/17
 
ขอเชิญผู้ที่สนใจอยากมีธุรกิจของตัวเอง หรืออยากหาแหล่งซื้อสินค้าราคาถูกเพื่อเอามาขายในประเทศ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ขอเชิญร่วมงานสัมมนานี้ ฟรี ผู้ร่วมงานจะได้ทราบวิธีการสินค้า ขั้นตอนการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่ง่าย และสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งเทคนิคการนำมาขายในประเทศ ที่จะทำให้คุณสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้เสริมได้อย่างไม่ยาก หัวข้อการสัมมนา - ขายอะไรกันดี แนะนำเทคนิคการวิเคราะห์หาสินค้าขายดี - เทคนิคและวิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีน ที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว - เทคนิคการโฆษ <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  taobao,นำเข้้าสินค้าจากจีน,สัมมนา,อบรมฟรี,สัมมนาฟรี,สินค้าจีน
ระยะเวลา: 5/2/17
 
งานสัมมนานี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในการสร้างรายได้จากการทำธรุกิจซื้อขายสินค้าบนเว็บไซต์ ebay.com ไม่ว่าท่านจะเคยใช้งานเว็บไซต์อีเบย์มาแล้วหรือไม่ก็ตาม ในงานสัมมนานี้ท่านจะได้รับฟังการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจซื้อขายสินค้าบนเว็บไซต์อีเบย์ โดยวิทยากรท่านนี้สามารถสร้างรายได้จากการซื้อขายสินค้าบนเว็บไซต์อีเบย์มากกว่า 1,000,000 บาท/เดือน หากท่านกำลังมองหาช่องทางในการทำมาค้าข <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  สัมมนาอีเบย์,สัมมนาebay,ebay,เรียนอีเบย์,ขายออนไลน์
ระยะเวลา: 4/03/2017
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ 08.30 – 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม 09.00 – 12.00 บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ - สาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถยก - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถยกแต่ละประเภท - ส่วนประกอบและสัญลักษณ์ต่างๆของรถ - การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเบื้องต้น - การทำงานและระบบส่งกำลังของเครื่องยนต์ - ความรู้เกี่ยวกับก๊าซ LPG และการใช้งาน - การใช้งาน, การชาร์ทและการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า - การหาค่าโหลดเซ็นเตอร์, จุดศูนย์ถ่วงของรถ, ความมั่นคงของรถ, ข้อ <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  โฟล์คลิฟท์
ระยะเวลา:
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08.00 – 08.30 ทดสอบภาคทฤษฎีก่อนการอบรม 08.30 – 17.30 1. การอบรมภาคทฤษฎี (7.5 ชั่วโมง) (1.1) ความรู้พื้นฐาน (1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ พ.ศ. 2552 (2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย (3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น (4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก (5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  รถปั้นจั่น
ระยะเวลา:
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08.45 – 09.00 ทดสอบภาคทฤษฎีก่อนการอบรม 09.00 – 16.30 (1.1) ความรู้พื้นฐาน (1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ พ.ศ. 2552 (2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย (3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น (4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก (5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ปั้นจั่นเหนือศรีษะ
ระยะเวลา:
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08:30 – 08:45 ลงทะเบียน 08:45 – 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม 09:00 – 12:15 หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน (ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค 13:15 – 16:30 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ก) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ข) การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย วันที่ 2 09:00 <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  จป,เทคนิค
ระยะเวลา:
 
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด